PL EN

KONTAKT

BOXPOL Spółka Jawna
zakład produkcyjny

42-500 Będzin
ul. Zagórska 48

tel.: 00 48 32 639 07 01 fax: 00 48 32 639 07 06

biuro@boxpol.eu

DOCENILI NAS

EKOINNOWACJE 

Zmiana jest zjawiskiem towarzyszącym człowiekowi w każdym aspekcie jego działalności. Nieustanny rozwój wszystkich elementów życia społeczno – gospodarczego człowieka powoduje, że zmiana to jedyny stały element dzisiejszych czasów1. Szczególne znaczenie zmiany mają w procesie prowadzenia działalności gospodarczej, bowiem ciągły rozwój nauki, a także stale postępująca globalizacja wymuszają na przedsiębiorcach nieustanne dostosowywanie się do zaistniałych zmian. Proces ten nie zapewnia jednak przedsiębiorstwu ani rozwoju, ani tym bardziej przewagi konkurencyjnej, będących podstawą egzystencji organizacji w gospodarce wolnorynkowej. Przedsiębiorstwo, aby zapewnić sobie rozwój i przewagę konkurencyjną musi kreować rzeczywistość, a jednym z elementów dzięki któremu ten cel może realizować jest implementacja innowacji w każdym aspekcie prowadzonej działalności gospodarczej.

Wśród wielu innowacji, które przedsiębiorstwa mogą implementować w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na szczególną uwagę zasługują innowacje ekologiczne, których znaczenie stale wzrasta. Ochrona środowiska staje się bowiem jednym z głównych problemów współczesnego świata, stąd też tak istotne jest, aby wszystkie zmiany i nowości wprowadzane na rynek miały charakter ekologiczny.

Nie bez znaczenia we wdrażaniu w przedsiębiorstwach ekoinnowacji pozostaje trend ekologiczny oraz nowe koncepcje prowadzenia działalności gospodarczej takie jak  zrównoważony rozwój czy społeczna odpowiedzialność biznesu. Implikowanie innowacji o charakterze ekologicznym znacząco wpływa na wizerunek przedsiębiorstw i oferowanych przez nie produktów, dlatego też ekoinnowacje coraz częściej stają się istotnym elementem strategii rozwoju przedsiębiorstw2.

Według terminologii OECD ekoinnowacja to nowy bądź znacząco ulepszony produkt, usługa, proces, metoda zarządzania, struktura organizacyjna, które to prowadzą do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska w porównaniu z rozwiązaniami alternatywnymi3. Ekoinnowacja jest więc mariażem innowacji z ekologią, to innowacja, której implementacja powoduje zmniejszenie degradacji środowiska naturalnego, bądź jego całkowitą eliminację. W przypadku przedsiębiorstwa korzyścią z wdrożenia ekoinnowacji są oczywiście aspekty finansowe, związane przede wszystkim z redukcją kosztów produkcji czy logistyki, zwiększaniem udziału w rynku, poprzez budowanie wizerunku przedsiębiorstwa przyjaznego środowisku naturalnemu oraz zmniejszanie kosztów związanych z opłatami środowiskowymi.

Przedsiębiorstwa mogą implementować cztery podstawowe typy ekoinnowacji, którymi są4:

  • ekoinnowacje procesowe,
  • ekoinnowacje produktowe,
  • ekoinnowacje marketingowe,
  • ekoinnowacje organizacyjne.

Najbardziej pożądane ekoinnowacje, to ekoinnowacje produktowe i procesowe, bowiem, ich implementacja przynosi największe korzyści zarówno przedsiębiorstwu, jak i środowisku naturalnemu.

 


1. M. Brojak – Trzaskowska, Determinanty innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw na przykładzie wybranych rodzajów usług, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 7.

2. B. Lapreche, D. Uzunidis, Eco-Innovation, Knowledge Capital and Evolution of the Firm, The IUP Journal of Knowledge Management, Vol. X  No. 3, 2012, s. 30.

3. Eco-Innovation In Industry Enabling Green Growth, OECD, 2009, s. 40.

4. Ibidem, s. 41.